azt gondoltam eső esik

azt gondoltam eső esik

NIGHTNIGHT by DEDDY